Vastgoedrecht

Vastgoed is een juridische specialisatie die alle wet- en regelgeving die op een of andere manier met vastgoed te maken heeft, tot onderwerp heeft. Hieronder ziet u een lijst met voorbeelden. ​Heeft u vragen? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Als wij u niet kunnen helpen, kunnen wij u doorverwijzen naar een collega die dat wel kan.  ​

Appartementsrecht

Bij het kopen van een woning die onderdeel is van een groter gebouw wordt een appartementsrecht verkregen, die enerzijds een exclusief recht op de woning meebrengt en anderzijds mede-eigendom van het hele gebouw. Met een apart stelsel van rechten en plichten.

Arbitrage in de bouw

Als partijen het er over eens zijn kunnen bouwgeschillen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de bouw. In de raad zitten arbiters met relevante (bouw)technische ervaring. De uitspraken van de RvA zijn net zo bindend als die van de gewone rechter.

Bedrijfs- (en kantoor)ruimtes

In het geval van huur en verhuur van zakelijke ruimtes gelden andere regels dan in het geval van bijvoorbeeld woonruimtes. 

Burenrecht

In de wet is dit geregeld in de paragraaf: bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven. Ook al is dit rechtsgebied ook toepasselijk voor huurders van naburige erven.

Erfpacht, opstal en andere zakelijke rechten

Het meest omvattende zakelijke recht is het eigendomsrecht. Beperkte rechten zijn rechten die vaak verband houden met het eigendom van objecten. Te denken valt aan erfdienstbaarheid of een recht van opstal.

Geschillen vereniging van eigenaren

De eigenaar van een koopappartement krijgt te maken met de Vereniging van Eigenaren (VvE) die besluiten neemt die alle bewoners aangaan, maar waar niet iedereen het altijd mee eens is. In sommige gevallen biedt de gang naar de rechter uitkomst.

Huurdersgeschillen

Een huurder van een woon- of bedrijfsruimte heeft andere rechten plichten dan een verhuurder (van een woon- of bedrijfsruimte)

Verborgen gebreken

Soms komt er na de aankoop van een woning een gebrek aan het licht. Dat zijn verborgen gebreken. In zulke gevallen komt het vaak aan op de vraag of de verkoper is tekortgeschoten in zijn mededelingsplicht of de koper in zijn onderzoeksplicht.

Verhuurdersgeschillen

Een verhuurder van een woon- of bedrijfsruimte heeft andere rechten plichten dan een huurder (van een woon- of bedrijfsruimte)

Woonruimtes

In het geval van huur en verhuur van woonruimtes gelden andere regels dan in het geval van bijvoorbeeld zakelijke ruimtes.