Voordeelsontneming

Als de officier van justitie meent dat iemand illegale inkomsten heeft verkregen uit het feit waarvoor hij is veroordeeld, kan hij een ontnemingsvordering indienen. Een veroordeelde verweer voeren door o.a. getuigenbewijs of het overleggen van documenten waaruit de legale herkomst van de ‘onverklaarbare’ inkomsten blijkt. Soms is het treffen van een schikking de aangewezen weg. In sommige gevallen waarin wederrechtelijk verkregen wordt vastgesteld, kan de betalingsverplichting worden gematigd. Zelfs tot nihil. Bijvoorbeeld als iemand kan aantonen dat de illegale inkomsten zijn uitgegeven.

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contactmet ons op.