Uit- en overleveringszaken

Bij uit- en overlevering gaat het om de vraag of iemand die in Nederland verblijft, ter beschikking mag worden gesteld aan de autoriteiten van een andere Staat, in verband met een tegen hem gericht strafrechtelijk onderzoek of in verband met de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel welke aan hem in die Staat is opgelegd. Er is sprake van uitlevering als de andere Staat geen deel uitmaakt van de Europese Unie en er is sprake van overlevering als de andere Staat wel een EU-land is. Nederland zal niet zomaar uit- of overleveren. De voorwaarden daarvoor staan omschreven in de Uitleveringswet en de Overleveringswet. De rechter toetst eerst of aan de voorwaarden voor uit- of overlevering is voldaan.  

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op