TBS

Tbs betekent terbeschikkingstelling. Tbs is een behandelmaatregel die de rechter oplegt aan mensen die zware delicten hebben gepleegd en die volgens deskundigen zouden lijden aan een psychiatrische ziekte of stoornis. Omdat deze stoornis in meer of mindere mate hun gedrag zou hebben beïnvloedt, stelt de rechter hen niet geheel verantwoordelijk voor de feiten die bewezen zijn verklaard. Voor het deel van het delict dat de daders wel kan worden aangerekend, kan de rechter hen gevangenisstraf opleggen; het zogenaamde combinatievonnis (bijvoorbeeld acht jaar gevangenisstraf + tbs). Om de stoornis te behandelen en herhaling (recidive) te voorkomen wordt mede tbs opgelegd. De duur van de TBS is afhankelijk van het effect van de behandeling. De TBS eindigt als het eventuele recidivegevaar voldoende is beteugeld. Behalve de tbs met bevel tot verpleging, bestaat ook de lichtere variant, de TBS met voorwaarden.  

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contactmet ons op.