Privacy en integriteit

Door de toenemende invloed van sociale media en internet is privacy geen vanzelfsprekendheid meer. De Algemene Verordening Persoonsgegevens schrijft voor wanneer en hoe persoonsgegevens mogen worden verzameld. Ook worden de rechten van de betrokkenen omschreven. Daartoe behoren het recht om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, het recht om gegevens te wijzigen en het recht om vergeten te worden. In het verlengde van privacy bescherming ligt bescherming van iemands integriteit. Deze onderwerpen worden steeds relevanter in de praktijk van het strafrecht.

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contactmet ons op.