s

Ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel

Ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel​Als u financieel voordeel heeft behaald uit een strafbaar feit, kan het Openbaar Ministerie (OM) bij de rechtbank een vordering indienen tot ontneming van dit zogenoemde wederrechtelijk verkregen voordeel. Het OM moet bewijzen dat u wederrechtelijk verkregen voordeel heeft gehad uit een strafbaar feit:waarvoor u zelf bent veroordeeldwaarvan aannemelijk is dat u het gepleegd heeftdat een ander gepleegd heeft, maar waarvan u voordeel heeft gehad (bijvoorbeeld bij een criminele organisatie)De hoogte van het voordeel hoeft het (OM) slechts aannemelijk te maken.

 

Wij hebben ervaring met het voeren van een effectief verweer tegen deze vorderingen. ​Als u tot betaling bent veroordeeld, wel kan, maar niet wil betalen, kan het OM maximaal drie jaar lijfsdwang vorderen. Een actieve houding is zowel tijdens als na de procedure belangrijk. Als u niet kan betalen en dit ook aannemelijk kan maken, kan de toepassing van lijfsdwang achterwege blijven. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om voorafgaand aan een rechterlijke uitspraak een schikking met het OM te treffen. ​Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.