Onderzoek en compliance

Voor bedrijven is het van belang dat de geldende gedragsregels, wet- en regelgeving worden nageleefd. Niet alleen om boetes/aansprakelijkheid en daarmee gepaard gaande reputatieschade te voorkomen, maar ook omdat werknemers en leidinggevenden hechten aan een werkomgeving waarin waarde wordt gehecht aan integriteit. Om te voorkomen dat een extern onderzoek onregelmatigheden op het gebied van fraude, arbeidsveiligheid of milieu uitwijst, kan een bedrijf ervoor kiezen zelf een onderzoek te laten uitvoeren. In een dergelijk onderzoek wordt geïnventariseerd in hoeverre het bedrijf compliant is en kan voor de toekomst een gedragscode worden opgesteld.

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contactmet ons op.