Milieustrafrecht

Het milieustrafrecht bestaat kort gezegd uit een geheel van strafbepalingen die zijn opgesteld ter bescherming van het ecologische rechtsgoed. Voorbeelden zijn schendingen van bodem-, afvalstoffen- of bouwstoffenregelgeving. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van het onderwerp zijn veel uitgangspunten neergelegd in Europese richtlijnen. Met het oog op toezicht, preventie en handhaving wordt informatie uitgewisseld tussen omgevingsdiensten, het Functioneel Parket en de Nationale politie. In het geval van overtreding kunnen bijvoorbeeld vergunningen worden ingetrokken en boetes of dwangsommen worden opgelegd. 

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contactmet ons op.