Fraude en corruptie

Corruptie is een verzamelterm voor verschillende vormen van omkoping. Ambtenaren, maar ook een bestuurders of werknemers van een bedrijf kunnen worden omgekocht. Het doel van omkopen is dat de omgekochte iets doet, of juist niet doet, waardoor de omkoper oneerlijke (zakelijke) voordelen heeft.  Fraude is een vorm van bedrog, waarbij zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn. Bekende vormen zijn uitkeringsfraude, acquisitiefraude, vastgoedfraude en verzekeringsfraude. Het gaat vaak gepaard met verdenkingen van valsheid in geschrifte en witwassen.

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contactmet ons op.