Drie keer AirBnB in dit winterweer en drie keer rijdt de AirBnB-verhuurder een scheve schaats
Wolf

AirBnB biedt voor verhuurders kansen. Het fenomeen bedreigt tegelijkertijd door overlast de leefbaarheid van de stad en ontneemt mensen de mogelijkheid om in de stad te wonen.

Het handhavingsbeleid van de gemeenten lijkt echter steeds meer vorm te krijgen.

In Amsterdam is de maximale verhuurtermijn inmiddels bekort van 60 tot 30 dagen per jaar. Voor particuliere verhuur van een woning met de bestemming ‘wonen’ wordt in Maastricht beleid ontwikkeld. Den Haag heeft al beleid ontwikkelt en verlangt dat AirBnB-verhuurders toeristenbelasting afdragen.

Het handhavingsbeleid van de Gemeente Amsterdam is geen papieren tijger, zo blijkt uit onderstaande uitspraken. Datzelfde beleid biedt de burger de mogelijkheid de gemeente aan te spreken op zijn plicht tot handhaving. Appartementseigenaren kunnen veelal met een beroep op de splitsingsakte actie tegen ongewenste AirBnB-verhuur ondernemen. AirBnB-verhuurders doen er dus goed aan zich adequaat te laten informeren en adviseren om boetes en dwangsommen te voorkomen.

1.       Strijd met de vergunningplicht

De gemeente Amsterdam heeft een bestuurlijke boete van € 13.500,- aan een appartementseigenaar opgelegd wegens verhuur van zijn woning aan toeristen via Air BnB. De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat dat die boete terecht was en dus in stand blijft. Het appartement was namelijk niet langer beschikbaar voor permanente bewoning en dus ‘onttrokken aan de woonvoorraad’. Daarom had deze eigenaar eigenlijk een vergunning moeten hebben. 

(bron: ECLI:NL:RBAMS:2018:280)

2.       Teveel toeristen

Opnieuw de Rechtbank Amsterdam met een oordeel over verhuur via AirBnB aan toeristen. In dit geval was er nog steeds sprake van ‘onttrekking aan de woningvoorraad’, ook al werd de woning alleen tijdens de vakanties van eigenaren aan toeristen verhuurd. Maar onder omstandigheden wordt door de gemeente Amsterdam toch geen vergunning verlangd. In dit geval troffen de gemeentelijke toezichthouders troffen vijf toeristen aan, in plaats van de maximaal toegestane vier. Uit de AirBnB-advertentie bleek dat de ruimten zelfs aan maximaal zes toeristen verhuurd werd. De boete van € 13.500,- werd door de rechtbank in stand gelaten.

(bron: ECLI:NL:RBAMS:2017:8938)

3.       Strijd met splitsingsakte

Een VVE (vereniging van eigenaren) van een appartementencomplex heeft bij besluit een proef met verhuur door enkele appartementseigenaren aan toeristen via AirBnB toegestaan, en schopt daarmee tegen het zere been van een aantal andere appartementseigenaren. Die laatsten beroepen zich op de nietigheid van het besluit wegens strijd met de splitsingsakte, waarin een uitgebreid ‘pensionverbod’ is opgenomen. De tegenstanders krijgen daarin gelijk van de kantonrechter te Amsterdam. Met het pensionverbod wordt niet alleen een professioneel en permanent bedrijf bedoeld, want een bedrijf kan ook als nevenactiviteit worden uitgeoefend. Dat de voorstanders willen verhuren conform de voorschriften van de gemeente Amsterdam is niet relevant. De kantonrechter verklaart dat het besluit van de VVE nietig is.

(Bron: ECLI:NL:RBAMS:2016:2120

mr. Iddo Bakker