Verdeling gemeenschap van goederen

Wie zonder het maken van huwelijkse voorwaarden trouwt, trouwt in gemeenschap van goederen. Vóór 1 januari 2018 betrof het de algehele wettelijke gemeenschap van goederen waarbij kortgezegd bezittingen en schulden gemeenschappelijk werden, ook die van voor de datum van het huwelijk. Vanaf 1 januari 2018 trouwt men in beperkte gemeenschap van goederen, waarbij alle persoonlijke bezittingen en schulden van voor het huwelijk persoonlijk blijven. Verschil is ook dat schenkingen en erfenissen niet langer op grond van de wet gemeenschappelijk worden. Bij scheiding dient er onder het oude en het nieuwe huwelijksvermogensregime nog veel geregeld worden. Neem als voorbeeld de echtelijke woning. Wie blijft daar in wonen en wie vertrekt? Wat betekent dat voor de hypotheek en de overwaarde? Wat gebeurt er met de inboedel? Ook ander vermogen, zoals beleggingen en bankrekeningen, verdienen de aandacht, net zoals eventuele schulden. Voor ouderdomspensioenen geldt een geheel eigen regeling, waar ook uitvoering aan gegeven moet worden.

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.