Strafrecht

De strafrechtelijke praktijk wordt meestal direct in verband gebracht met gewelds-, zeden- en drugsdelicten. Dergelijke zaken vallen onder het commune strafrecht. Naast deze zaken behandelen wij ook tal van andere zaken die onder het bereik van het strafrecht vallen. Hieronder ziet u een lijst met voorbeelden. ​Heeft u vragen? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Als wij u niet kunnen helpen, kunnen wij u doorverwijzen naar een collega die dat wel kan.  ​

Bestuursstrafrecht

Als een bestuursorgaan zonder rechtelijke tussenkomst handhavend optreedt door sancties op te leggen aan een persoon of bedrijf. 

Commuun strafrecht

Het commune strafrecht is een verzamelnaam voor alle misdrijven en overtredingen in het Wetboek van Strafrecht.  

Fraude en corruptie

Vormen van bedrog, meestal om financieel voordeel te verkrijgen 

Internationaal strafrecht

Grensoverschrijdende criminaliteit en procedures, zoals bij het Europees Hof voor de rechten van de Mens.

Ondernemingsstrafrecht

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van een onderneming, het bestuur of andere personen in het bedrijfsleven.

Voordeelsontneming

Op vordering van het openbaar ministerie kan de rechter een veroordeelde verplichten om illegaal verkregen inkomsten te betalen aan de Staat.   

Privacy en integriteit

Bescherming van privacy en integriteitstoetsingen nemen een belangrijke plaats in de strafrechtelijke praktijkvoering

Uit- en overleveringszaken

Als een andere staat aan Nederland vraagt om iemand over te dragen i.v.m. strafrechtelijk onderzoek of tenuitvoerlegging van een straf of maatregel.

Cassatie in strafzaken

Procedures bij de Hoge Raad der Nederlanden 

Cybercrime

Criminaliteit met ICT als middel en als doelwit   

Herzieningen

Procedures waarin wordt verzocht een onherroepelijke rechterlijke uitspraak opnieuw te beoordelen. 

Milieustrafrecht

Overtreding van bepalingen die het milieu beogen te beschermen. 

Onderzoek en compliance

Om strafrechtelijke aansprakelijkheid te voorkomen, kan een bedrijf tijdig laten onderzoeken in welke mate de regels intern worden nageleefd. 

TBS

Als er een ernstig delict is gepleegd door iemand met een psychiatrische stoornis kan de behandelmaatregel TBS (terbeschikkingstelling) worden opgelegd. 

Penitentiair recht

Geheel van rechtsregels die verband houden met de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.   

(medisch) Tuchtrecht

Vorm van rechtspraak waarbij een speciale instantie beoordeelt of een hulpverlener volgens de professionele standaard heeft gewerkt. 

Verkeersstrafrecht

Regels voor weggebruikers waarvan overtreding met straffen worden bedreigd.