Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht in Nederland is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezig houdt met afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en andere zaken die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Hieronder ziet u een lijst met voorbeelden. ​Heeft u vragen? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Als wij u niet kunnen helpen, kunnen wij u doorverwijzen naar een collega die dat wel kan.  ​

Adoptie en erkenning

Het ontstaan van familiebetrekkingen met niet-biologische kinderen. 

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Als na afspraak is afgeweken van de wettelijke gemeenschap van goederen.

Alimentatie

Onderhoudsbijdrage aan het levensonderhoud van ex-partner en/of kind.

Beëindiging niet-huwelijkse samenleving

Vermogensafwikkeling na relatiebreuk niet-gehuwde stellen.

Bewindvoering, curatele,mentorschap

Bescherming van volwassenen door ondersteuning bij financiële en niet-financiële zaken

Echtscheidingen

Als het huwelijk eindigt treden er bepaalde vermogens- en familierechtelijke gevolgen in waarover afspraken kunnen worden gemaakt.

Gezagsgeschillen

Als personen met gezamenlijk gezag over een minderjarig kind van mening verschillen over de wijze waarop het gezag moet worden uitgeoefend.

Naamswijzigingen

Verzoeken tot het wijzigingen van een voor- of achternaam kunnen worden ingediend bij de rechtbank als daarvoor zwaarwichtige belangen bestaan.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Maatregelen ter bescherming van het kind.

Ouderschapsplannen

Afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Verdeling gemeenschap van goederen

Verdeling van het gemeenschappelijke vermogen in het geval van een scheiding.