Ouderschapsplannen

Als met elkaar gehuwde ouders uit elkaar gaan, maken zij een ouderschapsplan. Dat geldt ook voor geregistreerde partners of samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.  In het ouderschapsplan komen afspraken te staan over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Bekende onderwerpen zijn de verdeling van zorg en opvoeding, de wijze waarop ouders elkaar informeren over de kinderen, hoe belangrijke (gezags)beslissingen genomen worden en de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).  Vaak wordt een advocaat bij het opstellen van het ouderschapsplan betrokken.  

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contactmet ons op.