Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling (ots) is een belangrijke maatregel van kinderbescherming. Een ots is pas aan de orde als de ontwikkeling van een kind in gevaar komt en vrijwillige hulp geen effect heeft gehad.  Bij een ots wordt een gezinsvoogd aangesteld, die aanwijzingen over de opvoeding kan geven. De wet biedt de mogelijkheid om die aanwijzingen bij de rechter aan te vechten. De rechter spreekt de ots uit voor de van maximaal een jaar, waarna de maatregel verlengd kan worden totdat het kind meerderjarig wordt. Als dat nodig is kan de rechter bij het uitspreken van de ondertoezichtstelling of daarna bepalen dat het kind uit huis geplaatst wordt. Het kind komt dan in een tehuis of pleeggezin te wonen. 

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contactmet ons op.