Gezagsgeschillen

Als twee ouders samen het gezag over een minderjarig kind uitoefenen, moeten ze belangrijke beslissingen samen nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om schoolkeuze, een medische behandeling voor het kind of een naamswijziging. Niet zelden komen de ouders er samen niet uit en wordt de rechter om een oordeel gevraagd. De advocaat dient daartoe een verzoekschrift in bij de rechtbank.

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contactmet ons op.