Echtscheidingen

Ongeveer één op drie huwelijken eindigt door echtscheiding. Voor het starten van een echtscheidingsprocedure is de bijstand van een advocaat verplicht. Maar voordat een verzoekschrift wordt ingediend moet goed nagedacht worden over de gevolgen van de echtscheiding. Te denken valt aan het verplichte ouderschapsplan als er minderjarige kinderen zijn, kinderalimentatie, partneralimentatie, wie blijft er in de huurwoning, wat gebeurt er met de koop- of huurwoning, de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en de pensioenen.  Soms zijn voorlopige voorzieningen nodig; dat zijn ordemaatregelen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Hierbij kan worden gedacht aan het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning, de toevertrouwing van en het contact met de kinderen, voorlopige kinder- en partneralimentatie. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het zaak om in goed overleg tot afspraken te komen. De gemaakte afspraken kunnen worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan. Helaas lukt het iet altijd om tot overeenstemming te komen. Als het belang van de cliënt daar om vraagt, treden wij slagvaardig op. 

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contactmet ons op.