Bewindvoering, mentorschap en curatele

Volwassenen hebben soms bescherming nodig, hetzij vanwege hun geestelijke toestand hetzij vanwege hun lichamelijke toestand. Om die reden kan bewindvoering, mentorschap of curatele worden ingesteld. Bewindvoering is gericht op de financiën, mentorschap is gericht op de andere zaken (zoals medische zorg) en curatele richt zich op zowel de financiële als niet-financiële zaken.  Over met name bewindvoering en curatele wordt regelmatig geprocedeerd. Is het niet over de instelling ervan door de rechter, dan wel over de uitvoering of de opheffing. Bij al deze kwesties kunnen de betrokkene en andere belanghebbenden (zoals familieleden) zich door een advocaat laten bijstaan. Ons kantoor treedt ook regelmatig op voor professionele bewindvoerders en curatoren.

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.