Beëindiging huwelijkse samenleving

Net als gehuwde stellen kunnen samenlevers te maken krijgen met een relatiebreuk. Ook dan moet er vaak het nodige geregeld worden. Vaak staat in een samenlevingscontract beschreven hoe de vermogensrechtelijke afwikkeling moet verlopen, maar daar staat zelden of nooit in hoe na uiteengaan de zorg voor de kinderen gestalte krijgt of welke onderhoudsbijdrage er betaald moet worden (kinderalimentatie). In heel wat gevallen is er niet eens een samenlevingscontract. In alle gevallen weet de advocaat wat de mogelijkheden zijn. 

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contactmet ons op.