Alimentatie

Kinderalimentatie 

Alle kinderen kosten geld maar het ene kind kost meer dan het andere. Immers, het ene kind groeit in weelde op terwijl het andere kind gewend is om het met minder te doen. Ouders zijn verplicht om naar draagkracht bij te dragen in die kosten. Als een kind na een scheiding niet meer bij beide ouders woont, wordt vaak door de ouders een afspraak gemaakt over een onderhoudsbijdrage, ook wel kinderalimentatie genoemd. Komen ouders er niet in overleg uit, kan de gang naar de rechter gemaakt worden die een bijdrage zal vaststellen. De kinderalimentatie wordt gedurende de minderjarigheid van het kind aan de verzorgende ouder betaald. Zodra het kind meerderjarig wordt, wordt de bijdrage in beginsel aan de jong-meerderjarige betaald, totdat hij of zij 21 jaar is.

Partneralimentatie

 Na echtscheiding heeft de ene ex-echtgenoot soms behoefte aan een bijdrage van de ander in de eigen kosten van levensonderhoud, partneralimentatie genaamd. Dat komt met name voor als de inkomens van de beide ex-echtgenoten sterk uiteenlopen. Op grond van de wet is de ene ex-echtgenoot verplicht te voorzien in het levensonderhoud van de ander. Uiteraard spelen bij de vaststelling van de hoogte van de bijdrage mee welke bijdrage gemist kan worden, waarbij ook de verschuldigde kinderalimentatie in aanmerking wordt genomen. Deze onderhoudsverplichting geldt niet voor de eeuwigheid; op dit moment wordt gewerkt aan verdere wettelijke beperking van de duur van de verplichting.

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.