Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Met huwelijkse voorwaarden wordt door echtgenoten afgeweken van de wettelijke gemeenschap van goederen. Hiervoor is een notariële akte nodig. De daarin opgenomen voorwaarden kunnen sterk verschillen. Ieder echtpaar heeft immers eigen motieven en wensen bij het aangaan ervan. Te denken valt aan het voorkomen van deling van inkomen, schenkingen of erfenissen, bescherming tegen ondernemersrisico’s, tegen aanspraken van de andere echtgenoot bij echtscheiding of tegen de gedragingen van de andere echtgenoot. Bij echtscheiding dienen de huwelijkse voorwaarden te worden afgewikkeld. Dan blijkt dus of de huwelijkse voorwaarden hun werk goed gedaan hebben. De afwikkeling houdt vaak in dat er inkomen moet worden verrekend of dat er vergoedingsrechten zijn ontstaan, bijvoorbeeld als de ene echtgenoot met eigen vermogen heeft geïnvesteerd woning die ede aan de andere echtgenoot toebehoort. Vanwege de grote belangen is bijstand van een advocaat gewenst.

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.