Adoptie en erkenning

Adoptie en erkenning doen familierechtelijke banden ontstaan. Beiden hebben consequenties voor het erfrecht, het recht op een geslachtsnaam, het recht op omgang met elkaar, een verplichting tot het bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding en de nationaliteit.  Erkenning kennen we van de ouder die niet met de moeder van een kind gehuwd is maar die wel als juridische vader te boek wil staan. Erkenning van een nog niet geboren kind is mogelijk en geschiedt door het opmaken van een akte van erkenning door de ambtenaar van de burgerlijke stand of een notariële akte. Voor het inroepen van de nietigheid van de erkenning is wél de bijstand van een advocaat nodig. Hetzelfde geldt als een man een kind wil erkenning terwijl hij nog met een andere vrouw dan de moeder gehuwd is. Voor adoptie is juist wel een uitspraak van de rechter nodig. Adoptie doet nieuwe juridische familiebanden ontstaan maar verbreekt ook (anders dan erkenning) de juridische banden familiebanden tussen het kind, zijn oorspronkelijke ouders en andere bloedverwanten. De rechter toetst of adoptie kennelijk in het belang van het kind is.

 

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.