Slachtofferrecht

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u een aantal rechten. Hieronder leest u welke rechten dat zijn. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft.

1. U heeft recht op informatie. Niet alleen op informatie over uw rechten, maar ook over het doen van aangifte en wat er daarna met uw zaak gebeurt. Als u dat wilt dan houden de politie en het Openbaar Ministerie u op de hoogte van uw zaak. Zijn er spullen van u in beslag genomen? Dan heeft u recht op informatie hierover.

2. U heeft recht op hulp. U kunt voor gratis hulp, advies en informatie terecht bij een aantal organisaties, bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen op juridisch, praktisch en emotioneel gebied.

3. U kunt bescherming krijgen. Bent u bang voor uw veiligheid? Bijvoorbeeld dat u nog een keer slachtoffer wordt? Praat hier dan over met de politie of de officier van justitie. Samen met u bekijken zij wat ze kunnen doen om u te beschermen en ook wat u zelf kunt doen. Besluit u om aangifte te doen? U kunt de politie bijvoorbeeld vragen of zij uw naam en adres niet in uw aangifte zetten.

4. U mag aangifte doen. Iedereen mag bij de politie aangifte doen van een strafbaar feit. Ook minderjarigen. U kunt op verschillende manieren aangifte doen. Bijvoorbeeld via internet of telefoon. Voordat u aangifte doet, krijgt u informatie over wat er gebeurt tijdens uw aangifte en daarna.

5. U mag zich laten bijstaan. U mag zich altijd laten bijstaan door een advocaat, bijvoorbeeld tijdens de aangifte of strafzitting.

6. U kunt vragen om een tolk als u de Nederlandse taal niet goed begrijpt.

7. U kunt een vergoeding vragen voor uw schade. Heeft u schade door het strafbare feit en is er een verdachte? Vaak kunt u dan vragen om een schadevergoeding van de dader. De officier van justitie of de rechter besluit dan of de dader de schade moet vergoeden. In sommige gevallen kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming geven voor uw schade.

8. U mag vragen om contact met de verdachte of dader Slachtofferhulp Nederland kan u doorverwijzen naar organisaties, die helpen om in contact te komen met een verdachte of dader. Zij vragen de verdachte of dader dan of hij ook contact met u wil. Als dat zo is, dan kunt u contact hebben.

9. U heeft recht op een goede behandeling. De organisaties waarmee u contact heeft over uw zaak moeten u goed behandelen. En zij moeten rekening houden met wat belangrijk voor u is.

10. U mag klagen wanneer het Openbaar Ministerie besluit dat er geen strafzaak komt. Besluit de officier van justitie dat er geen strafzaak komt tegen de verdachte? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een klacht sturen naar het gerechtshof. Het gerechtshof besluit dan of er toch een strafzaak tegen de verdachte moet komen.

11. U mag vragen om stukken van het dossier van de strafzaak te zien. Dat kunt u aan de officier van justitie of rechter vragen. U kunt de officier van justitie ook vragen om documenten toe te voegen aan het dossier van uw zaak. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

12. U kunt een vergoeding krijgen als u moet getuigen. Bent u getuige in een strafzaak? En heeft u hierdoor kosten, bijvoorbeeld reiskosten of kosten omdat u niet kunt werken? Dan kunt u deze kosten terugvragen van de overheid.

13. U mag spreken in de rechtszaal Bent u slachtoffer van een ernstig strafbaar feit of nabestaande van het slachtoffer? En komt er een strafzitting? Dan mag u in de rechtszaal spreken over wat u wilt, bijvoorbeeld over de straf die u vindt dat de verdachte moet krijgen of over de gevolgen van het strafbare feit voor u. Soms kunt u ook voor de zitting een gesprek met de officier van justitie krijgen.

14. U heeft recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader Als u dat wilt, houdt de officier van justitie of de rechter u op de hoogte over verlof, vrijlating of eventuele ontsnapping van de verdachte of de dader.


De slachtofferrechten zullen in de toekomst verder worden verstrekt. Voor vragen of over kunt u contact met ons opnemen.