Slachtofferrecht

In het civiel recht gaat het om conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties. Andere termen voor civiel recht zijn privaatrecht en burgerlijk recht. De rechtsgebieden familierecht en handels- en vastgoedrecht vallen onder het civiel recht. 

Algemeen civiel recht

Het handelsrecht is een verzamelnaam voor de regelgeving die is opgesteld om het handelsverkeer voor zowel particulieren als bedrijven zo orderlijk mogelijk te laten verlopen. 

Vastgoedrecht

Dit rechtsgebied omvat de regelgeving die toepasselijk is op het terrein van onroerende zaken