Uil
Onderzoekers Radboud Universiteit: onvoldoende bescherming persoonsgegevens bij verwerking bulkdata in strafzaken. 

De digitalisering van de maatschappij heeft de mogelijkheid tot het vergaren van gegevens door de opsporingsautoriteiten aanzienlijk vergoot. Veel bestanden die als bewijs kunnen dienen bevinden zich immers op digitale gegevensdragers, zoals op telefoons, computers en servers. Via hacks -al dan niet door tussenkomst van buitenlandse opsporingsautoriteiten- heeft het OM de beschikking gekregen over een […]

Olifant
Kwijtschelding of vermindering van een ontnemingsmaatregel? 

De ontnemingsvordering vloeit voort uit de Plukze-wetgeving. Op vordering van het openbaar ministerie kan de rechter aan een veroordeelde een verplichting opleggen om een geldbedrag te betalen aan de Staat, ter ontneming van het wederrechtelijk (lees: illegaal) verkregen voordeel. Alhoewel de staat hier lijkt te profiteren van criminele opbrengsten, is de bedoeling van het artikel […]

Leeuw
Rabobank krampachtig in naleving anti-witwasbepalingen (maar zit tussen twee vuren)

Eén van de belangrijkste functies van banken is het verzorgen van het betalingsverkeer van hun klanten. Een andere, minder bekende rol van banken is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, namelijk het financiële systeem beschermen tegen misbruik en criminaliteit. Misdaad mag immers niet lonen. Omdat de bank met het openen van een rekening rekeninghouders toegang […]

Leeuw
Waarom de media Jos B. nu wél met zijn initialen behoren aan te duiden

Door zijn foto en volledige personalia vrij te geven heeft het OM binnen korte tijd haar doel bereikt, te weten de aanhouding van verdachte Jos B. in Spanje. Goed speurwerk. Mede met behulp van de media die het persbericht en de persconferentie massaal hebben opgepikt en verspreid. Helaas hebben de media het daar niet bij gelaten.  […]