Leeuw
Rabobank krampachtig in naleving anti-witwasbepalingen (maar zit tussen twee vuren)

Eén van de belangrijkste functies van banken is het verzorgen van het betalingsverkeer van hun klanten. Een andere, minder bekende rol van banken is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, namelijk het financiële systeem beschermen tegen misbruik en criminaliteit. Misdaad mag immers niet lonen. Omdat de bank met het openen van een rekening rekeninghouders toegang […]

Wolf
Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) wordt steeds vaker opgelegd. 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet langdurig toezicht in 2018 komt het steeds vaker voor dat de rechtbank aan een bepaalde groep veroordeelden een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) oplegt.  Deze wet is bedoeld ter verzachting van maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid die zouden ontstaan als personen die zijn veroordeeld voor een zwaar gewelds- […]

Leeuw
Waarom de media Jos B. nu wél met zijn initialen behoren aan te duiden

Door zijn foto en volledige personalia vrij te geven heeft het OM binnen korte tijd haar doel bereikt, te weten de aanhouding van verdachte Jos B. in Spanje. Goed speurwerk. Mede met behulp van de media die het persbericht en de persconferentie massaal hebben opgepikt en verspreid. Helaas hebben de media het daar niet bij gelaten.  […]