Bent u slachtoffer van een strafbaar feit?

De positie van het slachtoffer in het strafproces, is de laatste jaren versterkt. Bijvoorbeeld in de vorm van spreekrechten en recht op informatie over het verloop van het strafproces. Ook zijn de mogelijkheden uitgebreid om de schade op veroordeelden te verhalen. Als advocaat kunnen wij u daarin bijstaan.

Bel: 088-2503200

Voor spoed: 06-29179198