Bent u opgeroepen voor verhoor?

Als u bent opgeroepen door de politie is het van belang om te weten of u als verdachte of als getuige gehoord zal worden. Als verdachte heeft u het recht om te zwijgen, maar als getuige niet. Tenzij u een (afgeleid) verschoningsrecht toe komt, bijvoorbeeld omdat vragen over familieleden worden gesteld. Ook als iemand niets te verbergen heeft, moet zorgvuldig worden afgewogen of wel of geen verklaring wordt afgelegd. Een eenmaal afgelegde verklaring kan niet worden ingetrokken. Wij geven geven rechtsbijstand voor en tijdens en na het verhoor.

Niet alleen politie houdt zich met de controle en opsporing bezig van fraude, maar ook de diverse andere Nederlandse opsporingsinstanties.

In Nederland zijn een aantal bijzondere opsporingsdiensten actief, denk aan:

FIOD; de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst, valt onder het Ministerie van Financien

ISZW-DO; de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing, valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

NVWA-IOD; de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Inlichtingen en Opsporingsdienst, valt onder het ministerie van Economische Zaken

ILT-IOD; de Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen en Opsporingsdienst, valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu

deRijksrecherche (formeel niet 1 van de 4 bijzondere opsporingsdiensten; Rijksrecherche verricht onder andere onderzoek naar ambtelijke corruptie)

Bel: 088-2503200

Voor spoed: 06-29179198