Bent u gedagvaard voor de rechter?

Als u een dagvaarding heeft ontvangen van de rechter, is het van belang dat de zitting goed wordt voorbereid. Samen met een advocaat kan het dossier worden bestudeerd en kan zo nodig de strategie worden bepaald. Ook kan waar nodig, bijvoorbeeld, om contra-expertise worden gevraagd of kunnen getuigen en deskundigen worden bevraagd. Dergelijke verzoeken dienen tijdig te worden ingediend.

Bel: 088-2503200

Voor spoed: 06-29179198