Algemeen civiel recht

Hieronder treft u een lijst met voorbeelden van onderwerpen die vallen onder het (algemene) civiele recht. ​Heeft u vragen? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Als wij u niet kunnen helpen, kunnen wij u doorverwijzen naar een collega die dat wel kan.  ​

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van de geleden schade. 

Beslag- en executierecht

Om te voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogen verkoopt voordat er een uitspraak is gedaan, kan er beslag worden gelegd. Met behulp van een uitspraak (de executoriale titel) kan de schuldeiser zich verhalen op het vermogen van de schuldenaar. Soms dient beslag ook als drukmiddel.

Incassovorderingen

Iemand die zijn rekeningen niet betaald, dient op een gegeven moment rekening te houden met rechtsmaatregelen tegen hem. Dat betekent niet dat de schuldeiser altijd gelijk heeft. Soms deugt de vordering niet.

Onrechtmatige overheidsdaad

Als een overheidsinstantie een onrechtmatige daad pleegt.

Overeenkomstenrecht

Het overeenkomstenrecht heeft betrekking op zaken als de duur en de beëindiging van overeenkomsten.

Koop en ruil

Koop en ruil zijn veel voorkomende rechtshandelingen waarvan de voorwaarden en rechtsgevolgen uitvoerig zijn beschreven in o.a. de artikelen van het zevende boek van het BW (burgerlijk wetboek)

Slachtoffers geweld- en zedenmisdrijven

Slachtoffers van deze misdrijven kunnen op verschillende wijzen een schadeclaim indienen tegen de dader/veroorzaker van de schade. 

Straat en/of contactverbod

In gevallen waarin er door een persoon een ernstige inbreuk maakt op de veiligheid en privacy van een ander, kan bijvoorbeeld een straat en/of contactverbod worden gevorderd. Doorgaans gebeurt dat in combinatie met een dwangsom. 

Vaststellingsovereenkomsten

Een vaststellingsovereenkomst is een type overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd met de bedoeling een juridisch geschil op te lossen.

Verzekeringsgeschillen

Als er een verschil van mening bestaat of een schade wel of juist niet door de verzekeraar vergoed dient te worden.