Als het aankomt op precisie..

 

thin
Strafrecht

De strafrechtelijke praktijk wordt meestal direct in verband gebracht met gewelds-, zeden- en drugsdelicten. Dergelijke zaken vallen onder het commune strafrecht. Naast deze zaken behandelen wij ook tal van andere zaken die onder het bereik van het strafrecht vallen.

 

Bestuursrecht

Het bestuursrecht is het geheel van regels waar de overheid(het openbaar bestuur) zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld in het kader van de oplegging van een boete of de afgifte/weigering van een vergunning. 

 

Civiel recht

In het civiel recht gaat het om conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties. Andere termen voor civiel recht zijn privaatrecht en burgerlijk recht. De rechtsgebieden familierecht en handels- en vastgoedrecht vallen onder het civiel recht.  

Blog

Nieuws en publicaties